עיקר הזכויות והחובות לבעל רכב במוסך

המוסכים המורשים מחויבים לעבודה תחת החוקים ובמקצועיות רבה, אך כל עוד הלקוח אינו מודע למוסכמות ולכללים של האינטראקציה לקוח-מוסך, הוא נמצא בשטח האפור המועד לחילוקי דעות. כך לעיתים, נוצר מצב של חוסר שביעות רצון מהשרות במוסך. לכן לפני הכל, כדאי להפנים את התנאים להם מתחייבים שני הצדדים בביצוע עסקה של שרות לרכב.

 

לפני שמתחילות הצרות

מוסכים מורשים הם מוסכים עם רשיון כחוק מטעם משרד התחבורה. כצרכן נבון ואחראי, עליך לבדוק ולוודא, לפני הכנסת רכבך למוסך, כי הוא מורשה כחוק וחבר באגוד המוסכים. משמעותם הנה כי המוסך עובד תחת הפקוח, החוקים והתקנות של משרד התחבורה ואגוד המוסכים, וזאת על מנת להיות בטוח כי רכבך יטופל במקצועיות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, ויש למי לפנות בהתעורר בעיות. טיפול במוסך שאינו מורשה כחוק עלול לגרום לנזקים לרכב ולהוצאות כספיות כבדות.

נכנסנו למוסך. מהם כללי הזמנת תיקון ממוסך?

כשנהג מכניס את הרכב לשרות במוסך, חלות עליו זכויות וחובות. הלקוח או מישהו מטעמו מזמינים מהמוסך את ביצועו של טיפול, תיקון או שרות לרכב, כפי שהם מפורטים בהזמנת תיקון, על כל השלבים המתחייבים, במכונית שפרטיה מופיעים בהזמנה.

ממה מורכבת העלות שבה מחויב הלקוח?

העלות הכוללת בה מחויב הלקוח בסופו של דבר, מורכבת מחישוב העבודה + עלות חלקים בתוספת מע"מ כחוק. בכל מקרה שיתברר כי מחיר התיקון (עבודה וחלפים) יעלה מעל 20% מהמפורט בהזמנת התיקון - על המוסך לקבל מראש את הסכמת הלקוח לביצוע העבודה הנוספת.

מי אחראי לחפצים במכונית?

הלקוח מתחייב להוציא מהמכונית את חפציו ואת המטלטלין שאינם חלק מהמכונית. המוסך לא אחראי לאובדן או נזק כלשהו אלא אם נגרמו ע"י רשלנות מצד המוסך. הלקוח לא יימצא בתחומי המוסך בו מבוצעות עבודות תיקון הרכב ולא יתערב בסדרי העבודה בו.

האם חייבים לשלם מקדמה?

המוסך רשאי לדרוש מהלקוח מקדמה על חשבון החלקים והעבודות כתנאי לביצוע העבודה. הלקוח מתחייב לשלם למוסך לפי דרישתו הראשונה ובהתאם לחשבון שיוגש לו, את מחיר התיקונים, חלקי החילוף, חומרים ושירותים אחרים שביצע המוסך. התשלום יעשה לפי תנאי התשלום הנהוגים במוסך ובהסכמתו.

תוך כמה זמן נקבל את המכונית בחזרה?

הלקוח מתחייב לקבל את המכונית הנ"ל תוך שלושה ימים מיום גמר ביצוע התיקונים הנ"ל לאחר שיפרע קודם לכן את החשבון.

מי מחליט מתי ולמי למסור את הרכב לתיקון בבתי מלאכה אחרים?

המוסך רשאי למסור את המכונית הנ"ל או כל חלק ממנה לתיקון ו/או התאמה לבתי מלאכה אחרים המורשים כחוק ולפי שקול דעתו הבלעדי של המוסך, בהתאם למיטב המיומנות המקצועית ובשימוש בחלפים ובחומרים המתאימים לצורך תיקון הרכב.

כמה זמן אפשר לאכסן את המכונית במוסך?

לאחר שלושה ימים מיום גמר התיקונים יהיה זכאי המוסך לחייב את הלקוח בדמי אכסון המכונית במוסך או בכל מקום אחסנה שמור אחר, אשר המוסך ימצא לנכון לאחסן בו את הרכב, וזאת על חשבון הלקוח. החל מהיום הרביעי לגמר התיקונים וזאת גם במקרה שהמוסך ישתמש בזכותו לעכב את המכונית הנ"ל.

האם למוסך יש זכות לעכב את שחרור המכונית?

למוסך זכות לעכב תחת ידו את המכונית ו/או החלקים שהורכבו על ידו בצורת פיקדון לתשלום מלא של החשבון ולתשלום דמי אכסון, וזאת עד לתשלום החשבון כאמור, וזאת בהתאם לחוק חוזה הקבלנות.

מה קורה אם נתגלו ליקויים לאחר מסירת הרכב ללקוח?

מסירת הרכב וקבלתו ע"י הלקוח במוסך (אלא אם הוסכם אחרת), תהווה אישור על קבלת הרכב לאחר התיקון. באותם מקרים בהם יתגלו לקויים על הלקוח חובה להודיע למוסך על הליקויים, לתת למוסך הזדמנות לתקן אותם ולפעול בהתאם להוראותיו (ע"פ חוק חוזה הקבלנות).

איך נדע באילו חלפים השתמש המוסך?

המוסך מתחייב לבצע את כל התיקונים בהתאם למיטב המיומנות המקצועית ולהשתמש בחלפים ובחומרים המתאימים לצורך תיקון הרכב.

מי רשאי לנהוג ברכב שלנו בעודו במוסך לצורך תיקונים?

הלקוח מייפה את כוחו של בעל המוסך ו/או עובדיו לנהוג ברכב הנ"ל לצורך בדיקתו ו/או העברתו לעבודות חוץ וזאת כאשר הנוהג ברכב יהיה בעל רשיון מתאים והנהיגה היא בהתאם לתנאי הביטוח. המוסך אינו רשאי להשתמש ברכב לצרכיו הפרטיים.

מה קורה אם מתגלעים חילוקי דעות לגבי התיקון?

על שני הצדדים להסכים מראש, כי חילוקי דעות שיתעוררו בגין הסכם הזמנת התיקון יובאו לבוררות בפני הועדה הטכנית של אגוד המוסכים בישראל.

(ציטוט מאתר איגוד המוסכים http://www.iga.org.il/drivers/general_info.asp)

תיאור ביקור במוסך
שם:
טלפון:
יום הביקור:
מטרה:
הביקור ללא התחייבות!
מוסך דרורים בפייסבוק מוסך דרורים ביוטיוב
נבנה ע"י בניית אתרים פתרונות אינטרנט
שאלות? לחץ כאן ונחזור בהקדם
X
שם:
טלפון:
הערה:
ונחזור בהקדם האפשרי